Pozsonyi csata emléktúra

Pozsonyi csata emléktúra

2023. július 2. vasárnap 8:00 - 18:00

Helyszín

Bad Deutsch Altenburg (Németóvár)
Bad Deutsch-Altenburg, Ausztria

GPS: 48.13187, 16.90388

Pozso­nyi csa­ta emlék­tú­ra 20 (veze­tett)

Hely­szín: Bad Deutsch Alten­burg (Német­óvár), teme­tő par­ko­ló
Idő­pont: 2023.07.02. 08:00
Táv: 21,2 km
Szint­emel­ke­dés: 125 m
Idő: 7 óra
Rész­vé­te­li díj: 1500 Ft

Útvo­nal: Bad-Deutsch-Alten­burg /Németóvár/ Temp­lom-hegy — Bol­dog­sá­gos Szűz Mária temp­lom — kur­gán — kűmed­rű patak — Carn­un­tum Kato­na­vá­ro­si Amfi­te­át­rum — Pet­ro­nell — Pet­ro­nell kas­tély — Római-kori Fórum — Kör­temp­lom — Pol­gár­vá­ro­si Amfi­te­át­rum — Pogány-kapu (Hei­den­tor) — Pet­ro­nell Bad-Deutsch-Alten­burg /Németóvár/

A túra 20 km-es táv­ja veze­tett for­má­ban kerül meg­ren­de­zés­re, amely a római Pan­no­nia Pro­vin­cia köz­pont­já­nak rom­ja­it kere­si fel.

Pozso­nyi csa­ta emlék­tú­ra 40

Hely­szín: Bad Deutsch Alten­burg (Német­óvár), teme­tő par­ko­ló
Idő­pont: 2023.07.02. 08:00
Táv: 37,2, km
Szint­emel­ke­dés: 715 m
Idő: 10 óra
Rész­vé­te­li díj: 1500 Ft

Útvo­nal: Bad-Deutsch-Alten­burg /Németóvár/ Temp­lom-hegy — Bol­dog­sá­gos Szűz Mária temp­lom — kur­gán — kűmed­rű patak — Carn­un­tum Kato­na­vá­ro­si Amfi­te­át­rum — Pet­ro­nell — Pet­ro­nell kas­tély — Római-kori Fórum — Kör­temp­lom — Pol­gár­vá­ro­si Amfi­te­át­rum — Pogány-kapu (Hei­den­tor) — Pet­ro­nell — Fehér-kereszt — Günt­her-bar­lang­ja — Vörös-kereszt — Hunds­he­i­mer Berg Hain­burg — Hain­bur­gi lovag­vár — Magyar-kapu — Bar­na-hegy — Kár­pát­né­me­tek kite­le­pí­té­si emlék­mű­ve — kel­ta erőd — Röt­hels­tein vár­rom — Vizi-kapu — Bécsi-kapu Bad-Deutsch-Alten­burg /Németóvár/

Mind­két túrá­ra a neve­zés köte­le­ző!

NEVEZÉS