ELHALASZTVA — Őrvidéki Hazajáró Túra

ELHALASZTVA — Őrvidéki Hazajáró Túra

2021. április 17. szombat 9:00 - 17:00

Helyszín

Lánzsér (Landsee), vár alatti parkoló
Landsee, Lánzsér, Ausztria

GPS: 47.56301, 16.3499

Saj­nos a koro­na­ví­rus-jár­vány miatt az Őrvi­dé­ki Haza­já­ró Túrát halasz­ta­nunk kell. A Haza­já­ró Egy­let és a Terü­le­ti Hon­vé­del­mi Klub közös túrá­ja a Lán­zsé­ri-hegy­ség magyar emlé­ke­it és ter­mé­sze­ti érté­ke­it fűzi fel egy 20 km-es veze­tett túra kere­té­ben.

Indu­lás: 09:00 Lán­zsér, vár alat­ti par­ko­ló

Útvo­nal: Lán­zsér (Land­see)>  Lán­zsé­ri vár> Kabold (Kober­sdorf)> Kabol­di vár> erdei für­dő> Wald­sa­u­erbrunn> Pál-hegy (Pau­li­berg)> kam­al­du­li kolos­tor rom­jai >Lán­zsér (Land­see)

Táv: 20,4 km
Szint­emel­ke­dés: 638 m

Vár­ha­tó érke­zé­si idő­pont: 17:00

Neve­zé­si díj: 1000 Ft

KÖTELEZŐ ELŐNEVEZÉS: 2021.04.10-ig email­ben a címen

A túra a Haza­já­ró Kupa része.

Eseményhez kapcsolódó látnivaló

Eseményhez kapcsolódó Hazajáró epizód

157. rész: Lánzséri-hegység — Az Alpok és a Kisalföld mezsgyéjén