IV. Csallóközi Hazajáró Túra

IV. Csallóközi Hazajáró Túra

2023. június 24. szombat 7:00 - 20:00

Helyszín

Csallóköz
Királyfiakarcsa, Szlovákia

GPS: 47.98743, 17.55091

Idő­pont: 2023. júni­us 24. szom­bat
Talál­ko­zó és regiszt­rá­ció: 07:30 Király­fia­kar­csa- Cser­kész­li­get
Indu­lás: 8:00 óra.
Veze­tett cso­por­tos túra.
Táv: 19 km.
Útvo­nal: Király­fia­kar­csa — Nyék­vár­kony — Egy­ház­kar­csa-Király­fia­kar­csa.
Neve­zé­si díj: 5 euró vagy 2000 forint.
Díja­zás: emlék­lap, kitű­ző
A cél­ban túrá­zó­in­kat fris­sen készült csal­ló­kö­zi gulyás­sal vár­juk!

Fon­tos!!!
A túrá­ra elő­ze­tes regiszt­rá­ció szük­sé­ges!
Regiszt­rá­ció:
Tele­fon: +421944399726 (Méhes Atti­la)

Szál­lás elér­he­tő­sé­gek:
Duna­szer­da­hely és kör­nyé­ke.