A Kárpát-medencét lefedő honismereti programot indít a Hazajáró Egylet

A Kárpát-medencét lefedő honismereti programot indít a Hazajáró Egylet

Beszámoló a Hazajáró Egylet 0. ISPÁNTALÁLKOZÓJÁRÓL

 

A nemzeti összetartozás újabb felemelő lelki és szellemi élményét nyújtó eseményén vagyunk túl. Közel 70 barátunk, honismereti-turisztikai szakemberek gyűltek össze a Hazajáró Honismereti és Turista Egylet „0. Ispántalálkozóján” április 20-22. között a Bakonyban található Királyszálláson, a Nagy-Magyarország Parkban.

A találkozón közösen fektettük le a Hazajáró Egylet regionális honismereti-turisztikai rendszerének az alapjait, amelynek fő célja a Kárpát-medence tájainak, természeti- és kulturális értékeinek, történelmi emlékeinek a megismertetése, az elszakított területekre történő utazások, túrák serkentése, az ott élő magyarokkal való testvéri, kulturális és gazdasági kapcsolatok erősítése.

Hogy érzékeltessük az együttlét erejét, érdemes felsorolni, hány régióból jöttek el meghívott barátaink, akik általában olyan honismereti vezetők, turisztikai szakemberek, akik a Hazajáró című műsorban is közreműködtek:

Jelen volt Csíkszék, a Gyimesek, Udvarhelyszék, Szlavónia, Bereg-vidék, Máramaros, Ugocsa, a Vág-Garam-köze, a Drávamente, Csallóköz, Erdélyi-Hegyalja, Hont, Őrvidék, Bányavidék, Küküllőmente, Biharország, Barcaság, Temesköz, Torontál, Nógrád, Gömörország, Hunyad, Muravidék, Erdővidék és Bácska képviselője is.

Ők az Egylet olyan önkéntesei, „ún. „ispánjai,” akik a saját régiójukban képviselik az Egyletet és felelnek a turistaság és honismeret fejlesztéséért. Az ispáni feladatok ellátására az Egylet központi segítséget nyújt. Ennek része többek között az ispánok koordinálása, a régiók közötti keresztpromóciós rendszer felépítése, a régiók arculatának a kialakítása és az ispánok számára segédanyagok készítése.

A Hazajáró Egylet a Kárpát-medencét szerves egységként kezeli, s azt a történelmi vármegyék, a történeti földrajz és a néprajzi ismérvek alapján a XXI. századi igényeinek megfelelően lehatárolt régiókra osztja. Ezeket a földrajzilag körülhatárolható régiókat, mint úticélokat egyedi, önálló arculattal jelenítjük meg. Minden egyes régiónak megvan az a sajátos szelleme, „genius locija,” ami az autentikusságát, egyediségét adja, ami vonzóvá teszi. Ezen vonzerők kiaknázására minden régióban komplex honismereti-turisztikai programcsomagokat kívánunk kialakítani. Célunk, hogy a sokszínű Kárpát-medence egységét felmutassuk és a turistaságon túlmutatva a helyben élő közöségekkel való találkozás élményével erősítsük az összetartozás érzését, ami hozzájárul az egész Kárpát-medence fejlődéséhez, erősödéséhez.

A tanácskozáson együttműködési megállapodást kötöttünk az Erdélyi Kárpát Egyesülettel, amit az EKE részéről az elnök, Kovács Lehel írt alá.

A találkozón jelen volt a Nemzeti Művelődési Intézet vezérigazgatója, Kárpáti Árpád is, aki az NMI Kárpát-medencei programjairól, a kulturális alapú gazdaságfejlesztésről és az Egylettel való együttműködés lehetőségeiről beszélt.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója, Erdélyi Rudolf Zalán arról beszélt, hogy a BGA számára minden olyan program fontos, ami a magyar közösségeket építi és erősíti. A Hazajáró Egylet Kárpát-medencei honismereti programja példaértékű, mert hatékonyan szolgálja a külhoni magyarság anyagi és szellemi gyarapodását, szülőföldön maradását.

A három napos összejövetel arra is alkalmat adott, hogy kötetlen keretek között megismerkedhessenek egymással történelmi hazánk legkülönbözőbb tájairól érkezett barátaink. Volt túra a tavaszi Bakonyban és a résztvevők közösen látogatták meg a házigazda, Szabó Pál Csaba történész barátunk jóvoltából az általa igazgatott Trianon Múzeumot Várpalotán.

A három napos rendezvényt az Emberi Erőforrások Minisztériuma is támogatta.

Az Egylet honismereti ispánjainak ünnepélyes beiktatása váratóan ősszel lesz.