Vereckei-szoros

Vereckei-szoros

Uticélok / Kárpátalja / Bereg
Nehézségi szint:
2/10

Itt, a Lator­ca patak leg­szű­kebb részén, a Verec­kei-szo­ro­son át lép­tek be őse­ink 895-ben ősi föl­dünk­re. A Mil­le­ni­um ide­jén táb­lát állí­tot­tak a Hon­fog­la­lás emlé­ké­re, amit bar­bár kezek eltűn­tet­tek. Ma már csak a helye lát­ha­tó. A szo­ros másik érde­kes­sé­ge a II. világ­há­bo­rús bun­ker­ma­rad­vány. A hegy­ol­dal­ban lát­ha­tó szik­la­szir­tet Napó­le­on szik­lá­nak neve­zik.

Hazajáró epizódban szerepelt: