Vágás Panzió — Lövéte

Vágás Panzió — Lövéte

Uticélok / Székelyföld / Udvarhelyszék

Gyö­nyö­rű ter­mé­sze­ti kör­nye­zet­ben, a Har­gi­ta lábá­nál vár min­den haza­já­rót a lövé­tei Vágás Pan­zió, vala­mint a Mihály kul­csos­ház.

A Vágás Pan­zió egész évben vár­ja ked­ves ven­dé­ge­it. Az erre járó haza­já­rók ren­ge­teg prog­ram közül választ­hat­nak:

Har­gi­ta für­dő-mofet­ta, BALU-PARK –kaland­park ügyes­sé­gi pályák­kal, feny­ves erdő­ben talál­ha­tó­ak a pályák külön­bö­ző magas­ság­ban.

Székelyderzs‑a falu erőd­jé­ről híres, amely az UNESCO világ­örök­ség része.

Csík­sze­re­da / Csík­som­lyó — Har­gi­ta megye köz­pont­ja, a pün­kös­di búcsú hely­szí­ne.

Béká­si –szo­ros, Gyil­kos-tó, Gyer­gyó­szent­mik­lós.

Parajd-sóbá­nya láto­ga­tás.

Korond, a híres faze­kas falu.

Gya­log­tú­ra: Almá­si bar­lang, Szel­ter­sz völ­gye, ande­zit szik­lák, bor­víz­for­rá­sok.

Esz­te­na láto­ga­tás sajt, túró, orda kós­to­lás­sal egy­be­köt­ve

A szál­lás díja:

- két­ágyas szo­ba: 120 RON/szoba/éj
— apart­man: 220 RON/apartman/éj