Turul Panzió és Kemping — Magyarremete

Turul Panzió és Kemping — Magyarremete

Uticélok / Partium / Biharország
Nehézségi szint:
1/10

Hazajáró Pont
Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

Szállás: 10%

Családi kedvezmény 5 főig+ fogadó pálinka

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Fila István

417410 Magyarremete
Nr. 300
(Románia)

GPS: 46.73838, 22.34655

Telefonszám:

+40-744-296-308

Weboldal:

https://www.remeteturul.ro/

E-mail:A Turul Pan­zió, a Feke­te Körös völ­gyé­ben, a Belé­nye­si meden­cé­ben, Magyar­re­me­te (Reme­tea) köz­pont­já­ban helyez­ke­dik el.
Az ártán­di határ­át­ke­lő­től 80km-re fek­vő Magyar­re­me­te az E76 jel­zé­sű főút­vo­na­lon, a Nagy­vá­rad (Oradea)-Déva (Deva) útvo­na­lon köze­lít­he­tő meg.
Ízlé­se­sen beren­de­zett három- illet­ve négy­ágyas szo­bák /külön fürdőszobával/ vár­ják ked­ves ven­dé­ge­in­ket.

A Pan­zi­ó­ban:
1. szo­ba 4 fő részé­re 1 db fran­cia­ággyal és 2 db egy­sze­mé­lyes ággyal, külön bejá­ra­tú fürdőszobával.2. szo­ba 2 fő részé­re 1 db fran­cia­ággyal és külön bejá­ra­tú für­dő­szo­bá­val.
3. szo­ba 3 fő részé­re és külön bejá­ra­tú für­dő­szo­bá­val.
4.–5. szo­ba együtt egy apart­mant képez közös für­dő­szo­bá­val.
4. szo­ba 3 fő részé­re 3 db egy­sze­mé­lyes ággyal.
5. szo­ba 3 fő részé­re 1 db fran­cia­ággyal és 1 db egy­sze­mé­lyes ággyal.

6 hőszi­ge­telt, fűt­he­tő faház. Min­den faház­ban 1 db fran­cia­ágy van és 2 db 1 sze­mé­lyes ágy. Maxi­mum 4 fő részé­re alkal­ma­sak a házi­kók, ter­mé­sze­te­sen min­den épü­let­ben van für­dő­szo­ba zuhany­zó­val, wifi-Inter­net elérés­sel.

A Turul-kem­ping egy hek­tá­ron, mint­egy 38 kem­ping hellyel vár­ja a kirán­du­ló­kat ( 1 hely 100 m²). A kem­ping terü­le­tén kor­sze­rű tisz­tál­ko­dá­si lehe­tő­ség (wc, tuso­ló), illet­ve inter­net hasz­ná­lat is lehet­sé­ges. A kem­ping­ben talál­ha­tó 10 db faház, kis terasszal. Min­den faház­ban van egy fran­cia­ágy és egy eme­le­tes ágy. 4 sze­mély kényel­me­sen elfér ben­nük. Az árban ben­ne van az ágy­ne­mű hasz­ná­la­ta is.