Székelyvarság

Uticélok / Székelyföld / Udvarhelyszék
Nehézségi szint:
4/10

A Nagy-Kükül­lő for­rás­vi­dé­kén fek­szik a hatal­mas kiter­je­dé­sű tanyai szór­vány­te­le­pü­lés, Szé­kely­var­ság­ra. A szín­ma­gyar hegyi tele­pü­lés Orosz­he­gyi hava­si szór­vány­te­le­pek­ből szer­ve­ző­dött önál­ló tanya­köz­ség­gé, 1907-ben. A kris­tály­tisz­ta pata­kok völ­gye­i­vel tagolt fenn­sí­ki köz­ség 8 tanya­bo­kor­ból áll. A falu jel­leg­ze­tes­sé­ge, hogy min­den ház fából készült, ezért hív­ják Var­sá­got más néven „zsin­dely­or­szág­nak”.

Hazajáró epizódban szerepelt: