Pélmonostor

Uticélok / Délvidék / Drávaköz
Nehézségi szint:
2/10

A Majs nem­zet­ség ala­pí­tot­ta ben­cés kolos­tor­nak is már csak emlé­ke él a bara­nyai három­szög leg­na­gyobb tele­pü­lé­sén, Pél­mo­nos­to­ron. Magá­val vit­te a török­vész, kövei talán még ott van­nak új temp­lo­má­ban, aho­va egy­re keve­seb­ben jár­nak már, hisz ma már a város alig 10% vall­ja magát magyar­nak.

Hazajáró epizódban szerepelt: