Nisztor és Bukovina Panzió — Csernakeresztúr

Nisztor és Bukovina Panzió — Csernakeresztúr

Uticélok / Erdély / Hunyad
Nehézségi szint:
1/10

Hazajáró Pont
Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

Szállásból és ellátásból: 5%

A kedvezményt a HTE kártyatulajdonos és családtagjai vehetik igénybe.

Ajándék kávé a reggelihez valamint 1 pohár pálinka és 1 pohár sör a vacsorához: ajándék

A kedvezményt a HTE kártyatulajdonos és családtagjai vehetik igénybe.

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Nisztor Éva és Nisztor István

330003 (Hunyad megye / jud. Hunedoara RO) Csernakeresztúr (Cristur)
Bukovina út 17. (str. Bucovina nr. 17)
(Románia)

GPS: 45,82355, 22,93716

Telefonszám:

+40 7436 77812 (Nisztor István és Éva)
+40 7441 98744

Weboldal:

http://www.nisztorpanzio.ro/

E-mail:A Nisz­tor és Buko­vi­na pan­zió egy­más­tól alig 100 méter­re, Cser­na­ke­reszt­úr köz­pont­já­nak köze­lé­ben talál­ha­tó. Csen­des, nyu­godt, csa­lá­di­as kör­nye­zet­ben igé­nyes szál­lás­le­he­tő­sé­get kíná­lunk min­den beté­rő ven­dé­günk­nek. Alkal­mat adunk pihe­nés­re vagy aktív kikap­cso­ló­dás­ra, akár átuta­zó­ban van­nak, akár több­na­pos sza­bad­ság­ra érkez­nek.

Falunk Dél-Erdély­ben, Déva és Vaj­da­hu­nyad között fél­úton helyez­ke­dik el. A főút meg­ke­rü­li a falut, így távol vagyunk a világ zajá­tól. Őse­ink buko­vi­nai szé­ke­lyek, ezért Cser­na­ke­reszt­úr lakos­sá­gá­nak több, mint fele magyar anya­nyel­vű.

Ven­dé­ge­ink­nek biz­to­sí­ta­ni tudunk finom erdé­lyi magya­ros házi jel­le­gű éte­le­ket és ita­lo­kat, melyek alap­anya­ga­i­nak nagy részét mi magunk állít­juk elő.

A prog­ram­le­he­tő­sé­gek­ről és min­den egyéb tud­ni­va­ló­ról rész­le­te­sen tájé­ko­zód­hat a pan­zió hon­lap­ján!