Nagyhegy

Uticélok / Kárpátalja / Bereg
Nehézségi szint:
2/10

A hegy vul­ka­ni­kus ere­de­tű kövét, a daci­tot az 1860-as évek­től bányász­ták. A fel­ha­gyott kőfül­ké­ket ma már gyur­gya­la­gok vet­ték bir­to­kuk­ba. A Sző­lő-hegy tete­jé­ről terep­asz­tal­ként nyúj­tó­zik előt­tünk Bereg­vi­dék

A hegy déli lej­tő­jét vas­tag lösz­ré­teg borít­ja, melyen évszá­za­dok óta kivá­ló sző­lőt művel­nek.

Hazajáró epizódban szerepelt: