Máréfalva

Uticélok / Székelyföld / Udvarhelyszék
Nehézségi szint:
2/10

A Cekend aljá­ban bújik meg Máré­fal­va. Itt van­nak Szé­kely­föld talán leg­szebb fes­tett, galamb­dú­cos szé­kely­ka­pui, ame­lyek sajá­tos arcu­la­tot adnak Máré­fal­vá­nak. A fara­gott, cif­rá­zott, írott udvar­hely­szé­ki kapuk, ahogy erre­fe­lé mond­ják, az élet­be jelen­te­nek bejá­ra­tot.

A meg­tar­tó hagyo­mány jele a papi lak 1858-ból szár­ma­zó kapu­ja is, ami a leg­ré­geb­bi a falu­ban.

Hazajáró epizódban szerepelt: