Lucs-tőzegláp

Uticélok / Székelyföld / Csíkszék
Nehézségi szint:
4/10

A Dél-Har­gi­ta leg­na­gyobb krá­te­re a Lucs-krá­ter. Eltő­ze­ge­se­dett terü­let, mivel az Ormos patak lecsa­pol­ta a fel­szí­ni vize­ket. Rit­ka­ság­szám­ba megy az itt talál­ha­tó tör­pe nyír, amely a láp­ré­te­gek növé­nye. A lágy­szá­rú növé­nyek közül a tőzeg­áfo­nya és a tőzeg­roz­ma­ring kép­vi­sel­te­ti magát.

Hazajáró epizódban szerepelt: