Jóna Bálint fodrászat — Máramarossziget

Jóna Bálint fodrászat — Máramarossziget

Uticélok / Kárpátalja / Máramaros

Hazajáró Pont
Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

Férfi hajvágás: 10%

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Jóna Bálint

Máramarossziget
Simion Barnutiu nr. 55
(Románia)

GPS: 47.92129, 23.89177

Telefonszám:

00 40 742 245 756


E-mail:Mára­ma­ros­szi­get szí­vé­ben vár min­den arra járó haza­já­rót Jóna Bálint fod­rá­sza­ta, ha eljött az idő egy haj­vá­gás­ra, ‑iga­zí­tás­ra. Ezen felül Bálint a kör­nyék­be­li szál­lá­sok­kal, kirán­du­ló­he­lyek­kel kap­cso­la­tos kér­dé­se­i­tek­re is öröm­mel vála­szol, ha fel­fe­dez­né­tek a Rad­nai- vagy a Mára­ma­ro­si-hava­sok cso­dá­la­tos, érin­tet­len vilá­gát.