Parlament és Kilátó Panzió — Székelyvarság

Parlament és Kilátó Panzió — Székelyvarság

Uticélok / Székelyföld / Udvarhelyszék

Hazajáró Pont
Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

A szálládíjból: 10%

Üdvözlő ital: ajándék

Zsindelykészítés bemutató: ajándék

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Tamás Géza, Tamás Ilona

537350 Székelyvarság - Tálasbérce

(Románia)

GPS: 46.53382, 25.36756

Telefonszám:

00 40 744 626 470
00 40 745 824 028

Weboldal:

http://kilatopanzio.ro/

E-mail:Láto­gas­son el a szé­kely­var­sá­gi par­la­ment­be, vegyen részt a helyi ülé­sen és dönt­sön a magyar­ság fon­tos kér­dé­se­it ille­tő­en. Mi töl­tünk Önnek, Ön pedig tölt­sön el nálunk a Par­la­ment­hez tar­to­zó Kilá­tó Pan­zi­ó­ban néhány felejt­he­tet­len napot!

Pan­zi­ónk Szé­kely­var­ság leg­ma­gas­sabb pont­ján fek­szik, a tanya neve Tálas­bér­ce. 14 lakó­ház talál­ha­tó állan­dó lako­sok­kal. Pan­zi­ónk épí­té­se 2006–2009 között való­sult meg. Az alsó szin­ten talál­ha­tó a tágas nap­pa­li, a kony­ha és egy háló­szo­ba kádas für­dő­szo­bá­val.

Az eme­le­ti szé­les folyo­sót Orbán Balázs fotói díszí­tik, ahon­nan 4 szo­ba ajta­ja nyí­lik. Ezek a szo­bák is ren­del­kez­nek saját für­dő­szo­bá­val. Ágya­ink kel­le­mes illa­tú fenyő­fá­ból készül­tek.

Beosz­tás: 2 ágyas szo­ba – 2 darab, 3 ágyas szo­ba – 2 darab

Vár­juk sze­re­tet­tel!