Judit Büfé — Hegykő

Judit Büfé — Hegykő

Uticélok / Őrvidék
Nehézségi szint:
1/10

Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

A fogyasztásból: 10%

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Zsirai Mária

9437 Hegykő
Viola út 2/A
(Magyarország)

GPS: 47.62125, 16.78126

Telefonszám:

00 36 30 969 1278A Judit Büfé egy han­gu­la­tos kert­he­lyi­ség köz­vet­le­nül a Fer­tő-kerü­lő kerék­pár­út mel­lett, Hegy­kő és Fer­tő­ho­mok tele­pü­lé­sek között talál­ha­tó, a hegy­kői ter­mál­für­dő köz­vet­len köze­lé­ben. A büfé házi­as meleg­szend­vi­csek­kel, ham­bur­ge­rek­kel, sült kol­básszal és hideg ita­lok­kal vár­ja Haza­já­ró­kat.

Hegy­kő kitű­nő kiin­du­ló­pont­ja lehet a Fer­tő körü­li kerék­pá­ros kirán­du­lá­sok­nak, de közel van hazánk első gúny­ha­tá­ron átnyú­ló nem­ze­ti park­ja, a Fer­tő-Han­ság Nem­ze­ti Park is. A Világ­örök­ség részét képe­ző falu­ban szá­mos szál­lás­hely és kerék­pár­bér­lé­si lehe­tő­ség is talál­ha­tó.

Nyit­va­tar­tás: tavasz­tól őszig min­den nap 16–22 órá­ig.