Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ – Eszék

Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ – Eszék

Uticélok / Délvidék / Szlavónia

Hazajáró Pont
Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

Kávé és üdítő árából: 10%

Minden HHTE csoport kedvezményes étkezésben részesül.

Kapcsolat


31000 Eszék
Drinska ul. 12/A
(Horvátország)

GPS: 45.55496, 18.69551

Telefonszám:

+385-31-274-339; -920;-922

Weboldal:

http://www.centar-prosvjetnokulturni-madjara-os.skole.hr/HU/index.html

E-mail:Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ egyedülálló lehetőségeket kínál a horvátországi magyar, de a nem magyar anyanyelvű diákok számára is, hiszen kitűnően felkészült tanárok, a modern kori oktatásnak megfelelő felszereltség és kis létszámú osztályok várják az intézményben tanulni vágyókat. A több mint másfél évtizedes múlttal rendelkező intézmény a fennállása alatt bebizonyította, hogy olyan tudást képes adni a diákjainak, amellyel a továbbtanulás során megállják a helyüket bármely horvátországi vagy magyar oktatási intézményben.

Számos felmérés mutatja, hogy a kétnyelvűség a későbbiekben meghozza a gyümölcsét, hiszen az emberi agyra nemcsak, hogy fejlesztőleg hat, hanem ezen emberekre érvényes a mondás: annyi ember vagy, ahány nyelvet beszélsz.

A magyar nyelvet 15 millió ember beszéli az EU-ban, amely nem kicsi szám, ezért is fontos ennek a ritka, de gyönyörű és hasznos nyelvnek az ismerete. A magyar nyelvvel megismerünk egy több mint ezer éves történelmet, illetve egy olyan nyelvi tudás birtokába jutunk, amellyel itt a régióban a munkavállaláskor mindenképpen előnnyel indulunk. A mind több Horvátországban működő magyar cég és a Magyarországon terjeszkedő horvát cégek mind-mind előszeretettel alkalmaznak magyarul tudó munkaerőt, olyasvalakit, aki a horvát és a magyar mellett kitűnően tud angolul, németül vagy épp franciául. A világnyelvek oktatásán ezért is van különösen nagy hangsúly nálunk, amit bizonyít, hogy a nyelvi órákon öt alatti gyereklétszámmal dolgozunk.

BÓBITA ÓVODA

A Bóbita Óvoda nemcsak Eszék egész területéről, hanem a környező magyarlakta településekről (Szentlászlóról, Kórógyról, Harasztiról, Bellyéről stb.) is fogadja a gyerekeket.

Az óvodában két vegyes nevelési csoport működik, összesen 50, 3 és 6 év közötti gyerekkel. A vegyes csoportok előnyei – a homogén csoportokkal szemben – többszörösek. A vegyes korú csoportok szerveződése ugyanis nagyban hasonlít a társadalom legfontosabb közösségére, a családra. A gyerekek a közös foglalkozások során természetes úton sajátítják el az együttéléshez, közös munkához szükséges szocio-emocionális készségeket és ismereti alapokat.

A természetes hangulatú, „életszerű” vegyes csoportokban való nevelés előnyeit számos tanulmány alátámasztja, különösen a tudás és a társadalmi normák elsajátítását illetően. A gyerekek sikeresebbek későbbi tanulmányaikban, nagyobb önbizalmuk van, jobb szociális képességekkel rendelkeznek, valamint pozitívabb az óvodához, majd iskolához való hozzáállásuk.

Az óvodai munkát a gyerekek igényeire szabjuk, hiszen különböző képességekkel és tapasztalatokkal rendelkeznek. A nevelők feladata abban rejlik, hogy teljes eszköz- és módszertárukkal szolgálják az óvodások személyes érdekeit, miközben csapatmunkára és együttműködésre késztetik a gyerekeket.

A vegyes csoportokban a gyerekek együttműködési készsége igen magas, az idősebb gyerekek tanítják és segítik a fiatalabbakat, ezáltal pedig ők is megtanulnak felelősen viselkedni. A vegyes csoportok az agresszivitás és vetélkedés elkerülésére ösztönöznek, a gyerekek spontán módon tanulják meg, hogyan fejezhetik ki megfelelően érzelmeiket, elképzeléseiket, vágyaikat. A különböző korú gyerekek kommunikációja emellett pozitívan hat a beszédkészség fejlődésére is.

A különböző korú gyerekekkel való együttes foglalkozás komoly elméleti és gyakorlati fölkészültséget, illetve nagyfokú odaadást követel a nevelőktől, de ezáltal segíthető a leghatékonyabban a gyerekek emocionális és szociális fejlődése.

ÁLTALÁNOS ISKOLA

Intézményünk általános iskolája eredményesen felkészíti tanulóinkat a középiskolára, a diákok nyelveket tanulnak és elsajátítják azokat a kompetenciákat, amelyekre szükségük lesz majd az életben. éppen ilyen osztályokkal és képzési módszerekkel várja az iskoláskorú gyermekeket. Mivel kisebb osztálylétszámmal dolgozunk – ezért Eszéken egyedüli iskolaként- képesek vagyunk teljesen gyerekcentrikus képzést folytatni, ahol a gyermekéből kihozzuk a maximumot, miközben figyelünk arra, hogy rejtett adottságait is a felszínre hozzuk.

Az általános iskolánk egy évtizede már a tanórák után különböző foglalkozásokkal igyekszik gazdagítani az oktatási programot, ahol a gyermekek tanári felügyelet mellett megoldják a házi feladatot vagy esetleg olyan kérdésekre kapnak választ, amit nem sikerült a tanóra keretein belül elsajátítaniuk. Ez a program nagy segítség azoknak a szülőknek, akik dolgoznak mert a gyermekük felügyelet alatt van és otthon már kevesebbet kell az iskolai dolgokkal foglalkozniuk.

KÖZÉPISKOLA

A középfokú oktatás lehetővé teszi azon kompetenciák megszerzését, amelyek a munkaerőpiacra való belépés, valamint a felsőoktatási intézményekben való továbbtanulás feltételei. Minden tanuló azonos feltételek mellett és képességeihez mérten kapcsolódhat a középiskolai oktatás rendszerébe, amennyiben általános iskolai tanulmányait befejezte.

A nemzeti kisebbségek a saját nyelven és írásmódon történő oktatáshoz való jogaikat a Horvát Alkotmány, az Alkotmányos nemzeti kisebbségi törvény, valamint a Nemzeti kisebbségi

nyelv és írásmód használatára vonatkozó oktatási törvény által szabályozott előírásokkal összhangban gyakorolják. A nemzetiségeknek az oktatás minden szintjén joguk van az anyanyelven történő oktatásra.

Az alábbiakban megtalálja az intézményünk középiskolai oktatására vonatkozó összes adatot, információt.

Iskolánkban az oktatás egy műszakban zajlik, a tanítás 08:00 órakor kezdődik. A tanulók a következő szakirányok mellett dönthetnek: Általános gimnázium, Szállodaipari és idegenforgalmi technikus, Közgazdász , Szakács. A tanári felügyeletet több váltásban szervezzük meg. A tanulók étkeztetését, igényeiknek megfelelően,  jól felszerelt konyhánk biztosítja.