Homoróddaróc és Homoródjánosfalva

Uticélok / Erdély / Királyföld
Nehézségi szint:
2/10

Homoróddaróc olyannyira határtelepülés, hogy a II. bécsi döntés után is itt húzták meg a magyar-román határt. Aztán a második világháború után még a maradék Észak-Erdély is elveszett, s a németeknek menekülni kellett.

Nem vihették magukkal, csak az emlékét indás díszítésű Árpád-kori templomuknak, amelyet később a betelepedő református székelyek vettek át.

Ha Daróc az utolsó szász falu, akkor innen nézve Jánosfalva az első székely, amit már messziről közhírré tesz unitárius templomtornya is.

Hazajáró epizódban szerepelt: