Homoródalmás és Homoródkarácsonyfalva

Uticélok / Székelyföld / Udvarhelyszék
Nehézségi szint:
2/10

Ha Lövéte a katolicizmus bástyája, akkor Almás az unitárius vallás fellegvára. Mai temploma 1786-ban épült

De van itt egy másik templom is, Karácsonyfalván. A hagyomány szerint a reformáció idején az áttért unitáriusok és a hűséges római katolikusok között összetűzés volt a templomok hovatartozását illetően, ami végül úgy végződött, hogy az unitáriusok megkapták a régi, Árpád-kori templomot, míg a katolikusok a 18. században újat építettek maguknak.

A 13. századi gótikus, unitárius templom udvarán míves kőoszlop áll. Az orvul meggyilkolt Erzsébet királyasszony áldott emlékére állította az egyházközség, 1904-ben.

A templom egy Árpád-korból származó, kőbe vésett rovásírásos emléket is őriz. Virágosan festett kazettás mennyezetéről és freskóiról is nevezetes.

Hazajáró epizódban szerepelt: