Homoród

Uticélok / Erdély / Királyföld
Nehézségi szint:
2/10

Kis-Homo­ród men­te utol­só, leg­dé­libb tele­pü­lé­se Homo­ród. Úgy áll ott, a kihalt főté­ren a 13. szá­za­di ere­de­tű, később erő­dí­tett temp­lom, mint­ha csak teg­nap lett vol­na, hogy az utol­só német is elhagy­ta ősi fala­it.

A falu alatt addig kószá­lunk, amíg ráta­lá­lunk egy olyan biz­tos pont­ra, amit nem űzhet el innen sem­mi­lyen vihar: itt folyik össze ugyan­is a Kis- és a Nagy-Homo­ród.

Hazajáró epizódban szerepelt: