Fenyőkút

Uticélok / Székelyföld / Udvarhelyszék
Nehézségi szint:
4/10

A Koron­di-hegyen, közel 1000 méte­res magas­ság­ban fek­szik a hegy­vi­dé­ki szór­vány­fa­lu, Fenyő­kút, a szé­kely tanya­vi­lág egyik gyöngy­sze­me. A falu első lakói elő­ször csak nya­ran­ta jár­tak fel Korond­ról, majd a múlt szá­zad ele­jén vég­leg itt marad­tak. 1903-ban még csak 31 ház állt itt, ma már isko­lá­ja, óvó­dá­ja is temp­lo­ma is van Fenyő­kút közel 400 lakó­já­nak.

Hazajáró epizódban szerepelt: