Énlaka

Uticélok / Székelyföld / Udvarhelyszék
Nehézségi szint:
1/10

A Fir­tos hegy lábá­nál fek­szik Énla­ka. Kanyar­gós utcá­it régi, tor­ná­cos házak sze­gé­lye­zik. A falu a világ­örök­ség része. Énla­ka fehér kőfal­lal körül­vett, góti­kus temp­lom­mal ren­del­ke­zik.

Hazajáró epizódban szerepelt: