“Küldj egy képet!” — közönségszavazás

“Küldj egy képet!” — közönségszavazás

Lezá­rult a Haza­já­ró Egy­let “Küldj egy képet egy Haza­já­ró hely­szín­ről!” című fotó­pá­lyá­za­ta. Köszön­jük a rész­vé­telt, 144 pályá­zó­tól össze­sen 1210 fény­ké­pet kap­tunk. Nem volt könnyű dol­ga a zsű­ri­nek, annyi remek pályá­zat érke­zett, végül 45 képet válo­gat­tak ki. Most arra kérünk ben­ne­te­ket, hogy Ti dönt­sé­tek el, melyik 10 fény­kép nyer­je el az Egy­let díját. Sza­vaz­ni az Egy­let face­book olda­lán lehet: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.773483132780775.1073741832.705906276205128&type=3

Egy like egy sza­va­zat, ame­lyik 10 kép a leg­több sza­va­za­tot kap­ja, annak készí­tői dedi­kált Haza­já­ró aján­dék­tárgy juta­lom­ban része­sül­nek.
A sza­va­zás dec. 13. (vasár­nap) éjfé­lig tart.