Csobánka – gondolatok

Csobánka – gondolatok

Prológus

„A turista jobban szereti hazáját, mint bárki más, mert a turista előtt a haza fogalma nem elvont fogalom, a turista lelki szemei előtt életre kel a táj, ha hazája térképét nézi, mert ő ismeri hazáját, bejárja annak minden zugát. Szeretni valamit pedig igazán csak akkor lehet, ha azt ismerjük. Az elméleti tudás érzése eltörpül azon érzések mellett, amelyek bennünk ébrednek, ha egy-egy történelmi emlék, egy-egy düledező várrom a maga valóságában bontakozik ki szemeink előtt. Vagy ha egy csata emlékhelyét, egy régi dicső színteret a természetben keressük fel, ha elmerengünk egyik-másik magasabb bércről nyíló körképen, amelyben szemünket, lelkünket gyönyörködtetve bontakozik elénk hazánk erdős-hegyes, folyóvizek ezüstszalagjaival végig szántott termékeny rónaságokkal váltakozó és falvakkal tarkított szikföldje. Vagy ha vándorutunkon megpihenve, elmélázva hallgassuk a hegyi patak csörgedezését, amely arról regél, hogy ő is a mi magyar anyaföldünket öntözi, és átérezzük, hogy mindazt, amit így megismertünk, megszerettünk, az a mi sajátunk, a mi édes szülőföldünk.”

Bartha József református lelkész, az erdélyi Gróf Czegei Wass Albert Alapítvány elnöke

IMG_7708„Wass Albert: szeresd népedet, nemzetedet, jobban, mint önmagadat.

Most itt állok Isten szolgájaként meghatottan az izgalomtól, egyben az örömtől is és így végignézve rajtatok, boldognak mondom magam, mennyi barátom van nékem. Mert barátom a Zsil-völgyében küszködő magyar testvérem, barátom fenn a Máramarosban helytálló magyar testvérem, barátom a székely csúcsokat, annak árnyékát vagy fényét óvó védelmező székely testvérem, barátom aki ott őrvidéken vagy felvidéken vagy délvidéken, barátom és egyben magyar, akit jobban szeretek, mint önmagamat, én titeket jobban szeretlek mint önmagamat, és boldogan mondhatom, és kérhetem a Jóistent, hogy áldassék a Ti szent neveitek, mert Ti gyümölcshozó, Hit, Reménységben gazdag gyermekei vagytok a Jóistennek, de egyben a nemzetünknek is, az a gyümölcs, amelyben a Hazajáró, az a stáb – lehet, rosszul fejezem ki magam – amit tett érettünk, akik végig gyalogolták ezt a csodálatos magyar hazát, akik nékünk szívünket megmelengették mikor bennünk tudatosulhatott az, hogy milyen gyümölcs gazdag nemzet vagyunk, mit alkottunk mi ezen hazában, amit számunkra az Úristen rendelt, hogy mi értéket hagytunk mi az utódokra, hogy mi értéket teremtett a mi nemzetünk. Kicsikét megfájdul a szívünk, amikor tapasztaljuk azt, hogy idegenek, akik nem építettek, akik nem alkottak ezen ország csodás szépségeiben nem értékelik nemzetünk gyümölcseit, nem tartják becsben a mi értékeinket. Egy kicsikét fáj ugyan, de amint az este is több barátommal beszélgethettem van bennünk egy örökölt ösztönös megmaradási akarság. Jobban szeretem az én magyar felebarátomat, mint önmagamat. S ezért áldozni, ő érte áldozni, kicsiny, enyhe emberi kifejezés. S hogy mi most itt lehetünk mindannyian, a Jóistennek köszönöm, de köszönöm mindazoknak, akik megtiszteltek a meghívásukkal hogy itt annyi barátra tehettem szert, Annyi magyar barátot tudok, annyi barátot megismerve mehetek haza a Székelyföldre, vagy mehetek haza Felvidék, Délvidék, Őrség, Kárpátalja, és vihetek egy szót. Még egy szót: szeretetből áramló gyümölcs, és még egy szót, szeretetből áramló gyümölcs erejeként az örök megmaradás hitébe vetett szent akarat. A Jóstennek köszönöm Tinéktek, hogy barátaimnak mondtok, remélem szóltok engem, és én barátaimnak nevezhetlek. S ez, amit ajándékként a Hazajáró adott, a Hazajáró nékünk lelki segítségként nyújtott, ennek lesz hatása, már érezhető.

Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete, az ő szent lelkének megáldó, megtartó közössége legyen, maradjon tevéled áldott magyar nemzetem, Ámen.”

Moys Zoltán, a Hazajáró Egylet alapítója

IMG_7742„Tartsunk egy seregszemlét, mert még nem biztos, hogy mindenki ismeri a másikat. Területek szerint kérem, hogy aki Felvidékről jött például, tegye fel a kezét. Most aki Erdélyből jött, kérem az Erdélyből jövőket, ideértve a Partiumot is! Kárpátaljáról! Vegyük egybe most a Délvidéket, tehát Muravidékkel, Szlavóniával együtt: Délvidékről is! …és Moldvából is jöttek, úgyhogy… Tehát akkor ez a Hazajáró tulajdonképpen, ez az egység.

Mert ha külön- külön nézzük, és ezt tartom az egyik legfontosabb üzenetnek, hogyha Ti Felvidéken kisebbségnek érezhetitek magatokat, akár Moldvában vagy a Délvidéken vagy Erdély szórvány területein, úgy lehet, hogy úgy élitek meg, hogy kisebbség vagytok, de hogyha egységben gondolkozunk, hogyha azt mondjuk a Kárpát-medence az egy egységes, oszthatatlan földrajzi és lelki egység, akkor még mindig mi vagyunk a többség.

Tehát ezt kéne tudatosítani önmagunkban, hogy a Kárpát-medencében a magyarság alkotja a többséget.

…és azért is hoztuk létre ezt a találkozót, az egyik célunk az volt, hogy ezt az egységet itt megteremtsük, hogy megismerjétek egymást, hogy ezek a kapcsolatok a Kárpát-medencei szövetek újra szövődjenek, amiket ugye elszakítottak, és ma is próbálnak minket egymástól elszakítani – ezt ne hagyjuk!”

Kenyeres Oszkár, Hazajáró

IMG_7759„Amikor tegnap megérkeztünk, és ugye mi mindenki ismerünk már külön-külön, de mikor láttuk már, hogy olyan emberek beszélgettek egymással, akik sosem találkoztak még, de ugye a film alapján ismerhetik egymást, hát számunkra már akkor óriási öröm volt ezt látni. Az est folyamán pedig oldódott a hangulat, bárhova léptünk, bárhova néztünk, csak azt láttuk, hogy olyan emberek beszélgetnek egymással, akiket mi hoztunk össze… – ez egy óriási élmény volt.

Lesz még alkalom Kárpátaljaiaknak a Délvidékiekkel találkozni, illetve az Erdélyieknek a Felvidékiekkel.

Szóval az egész Hazajárónak – mint a Zoli is említette – ez a célja. Mi igazából hídfőállásokat próbáltunk létrehozni, és a hidakat felépíteni, de hát ez a Ti érdemetek is, és hát hála Istennek ez működik. A Hazajáró Egyletnek a létrehozásában az a legfőbb cél, hogy ezek a hidak kiépüljenek, és ezekben a vérerekben meginduljon az áramlás, és a nemzet úgymond így is egyesüljön.”

Thuma Róbert, a Hazajáró Egylet elnöke

IMG_7809„Egyszerre szólok elszakított országbeliekhez és anyaországbeliekhez, mégis az utóbbiak nevében teszem mindezt. Ahhoz, hogy az Egylet céljai megvalósuljanak, és a feladatokat elvégezhessük, mindenkire szükségünk van határon innen és túl.

Vállalnunk kell a kihívásokat, és vállalnunk kell a munkában való részvételt, ami erkölcsi kötelességünk!

Ezért kérek mindenkit, hogy csatlakozzon az Egylethez, lépjenek be és tartsuk a kapcsolatot egymással, hogy erős egység alakuljon ki. A gúnyhatáron túliak katalizátorként vigyék a hírünket, a céljainkat és a feladatainkat.

De magunktól, az anyaországbeliektől többet várunk: belépést, támogatást, és helyi csoportok létrehozását, amelyek segíteni tudják az Egyletet a céljainak az elérésében.

A kisfiammal, aki négy éves volt, és közösen megnéztük a Hazajáró egyik részét – az első részét az ő életében -, nagy meglepetésemre a műsor végén azt mondta, hogy apa, ez a film jó a szívnek!

Azt hiszem, igaza van. Ez az őszinteség, ez a lelki táplálék az égből fakad, az Isten adjon erőt mindenkinek ehhez a munkához!”

Jakab Sándor, Hazajáró

IMG_7782„Úgy gondolom, hogy a Hazajárónak nem csak az a célja, hogy megmutassa az anyaországiaknak, hogy milyen gyönyörű helyek vannak Délvidéken vagy mondjuk Kárpátalján, s megismertetni az anyaországi magyarokkal úgymond, hanem úgy gondolom, hogy az is egy fontos cél, hogy megismertessük a Felvidékieket a Kárpátaljaiakkal, vagy a Délvidékieket a Székelyföldiekkel, és én azt tapasztalom, hogy a kárpát-medencei magyarságban óriási potenciál van. Egy dolgunk van, ezt a potenciált kell kiaknázni.

Tehát megcsinálni azt, amit itt a hétvégén sikerült kicsiben megcsinálni, amikor leültünk egy asztalhoz, és egy asztalnál ült tíz ember, abból két kárpátaljai, három délvidéki, három székelyföldi, két felvidéki, akkor ha ezt meg tudjuk csinálni nagyban, akkor úgy gondolom, hogy a Hazajárónak a küldetése beteljesedett.

Nem csak az a fontos, hogy Hazajáróként járjuk be ezeket a helyeket, hanem hazavárók is legyenek. Tehát ha lesz hazavárás is a hazajárás mellett, akkor az Egylet működni fog – bízunk benne, hogy a jövőben ez sikerrel fog működni, és magyar a magyarhoz közelebb fog kerülni.

Bízzunk a legjobbakban!”

Varga Sándor, nyárádszentmártoni unitárius lelkész

IMG_7822„Az érzelmeimet akarom megosztani Veletek. A nagy-nagy büszkeségemet. Ami itt történik, az honalapítás, higgyétek el. Sokat szeretnék mondani, szeretlek benneteket, és szeretve érzem magam! Örvendek, hogy magyar vagyok!”