Küldetésünk

Küldetésünk

Küldetésünk a Kárpát-medencei magyarság összetartozásának erősítése, elsősorban a honismeret és a turizmus eszközeivel. A Kárpát-medence tájainak, természeti- és kulturális értékeinek, történelmi emlékeinek megismertetése; a természeti környezet és az épített örökség védelme és átörökítése; a kárpáti természetjárás hagyományainak éltetése. Mindezek révén annak tudatosítása, hogy a sokszínű Kárpát-medence és a benne élő magyarság – a Szent Korona oltalma alatt – egy és oszthatatlan. Az Egylet serkenteni kívánja az elszakított területekre történő kirándulásokat, az ott élő magyarokkal való testvéri, kulturális és gazdasági kapcsolatok erősítését, az egymásra találást. Az Egylet célja továbbá történelmi hazánk szépségeinek és emberi erényeinek felmutatásával, a test, a szellem és a lélek építésével a hamis illúziók világában élő embereket visszavezetni az alapvető, örök értékekhez, az égi törvényekhez.

Csaba testvér méltatása a Magyar Örökség-díjas Hazajáró műsornak

Kedves Testvéreim!

Moys Zoltán az ő barátaival készített két filmet is a Szent Ferenc Alapítványról, Csillag Ösvény névvel. A napokban stábjuk, mely készíti a Duna tévében nap mint nap látható, „Hazajáró” magyar turisták honismereti magazinműsora, elnyerte a Magyar Örökség díját. Szeretettel gratulálok nekik az rangos elismeréshez a csatolt kis írással!

Kedves ünneplő testvéreim!!

A mi Urunk Jézus Krisztus sokféle emberrel találkozik, jókkal rosszakkal, minden félével.. Ott van például Zakeus! A Mester jól tudja, hogy ez a kapzsi, korrupt, pénzéhes ember lelkét sok minden terheli és mégis szeretettel elmegy hozzá vacsorázni, együtt örvend ezzel az emberrel, ki jóvá akarja tenni élete minden bűnét, segít neki újjászületni. A garadai ördöngöst is felkeresi szeretettel, megszakítja útját és elmegy hozzá, párbeszédet kezdeményez és örömmel fogadja ennek az embernek a megtérését, gyógyulását! Döbbenetes, még a házasságtörő nő is egy kis ejnye-bejnyével megússza: „Menj és többet ne vétkezz” – mondja Jézus neki szelíden!

Elgondolkodtató, hogy Mesterünk minden bűnnel annyira megértő, türelmes tud lenni, de a lusta, élhetetlen, mulya embert nem tudja elfogadni. A terméketlen fügefához Jézusnak nincsenek szép szavai, megátkozza és az azon nyomban kiszárad! De ugyanilyen kérlelhetetlen a talentumát félszegen elásó emberhez is, akárcsak a tátott szájú, élhetetlen evangéliumi szüzekhez akik tátott szájjal, kialudt lámpával akarnak menyegzőre menni. Nincs irgalom, kidobja a külső sötétségbe, a félénk, talentumaival gazdálkodni nem tudó embert, illetve nem engedi be a lakodalomba az életét megszervezni nem tudó öt evangéliumi balga szüzet, bármennyire is könyörögnek azok!!

A tébláboló, lusta, lelkesedni, dolgozni nem tudó ember iránti gondolataiból Jézus nem csinál titkot. „Legyetek hidegek vagy melegek, de ha langyosak vagytok kiköplek!!” Félelmetes, Saulnak aki túlbuzgóságában ott van Szent István gyilkosai között, van irgalom, vele a mester jóságosan párbeszédet folytat, megtérését elfogadja, sőt az Egyház legnagyobb apostola lesz, de a terméketlen fügefának nincs irgalom!!

A mi Urunk Jézus Krisztus azt szeretné, hogy gyümölcsöt teremjünk, maradandó gyümölcsöt! Arra születtünk, hogy éljünk lendületesen, bátran, Isten adta értékes talentumainkat kamatoztassuk! 5o szeres, 1oo szoros termést hozzunk Teremtőnk dicsőségére, nagycsaládunk javára! Isten azt akarja, hogy a nekünk bérbe adott szőlőt szorgalmasan műveljük és a gyümölcsök alatt roskadozva hálás szívvel köszönetet mondjunk! Arra születtünk, hogy dolgozzunk, alkossunk, társai legyünk a világot továbbteremtő Istennek! Ne legyünk félszegek, tudja Teremtőnk, hogy mi lakik az emberben, ismeri gyengeségeinket és ha kicsinységünkből kifolyólag hibákat is követnénk el munkánk során, azt az Úr jósággal megbocsájtja, de ha semmittevéssel, félszeg tátott szájjal hagyjuk, hogy az élet elmenjen mellettünk, akkor arra már nincs bocsánat! Ha a jó szándék vezet tévedhetünk, de ha terméketlen fügefaként csak létezünk és létünk csak vegetálás, vagy meddő okoskodó beszólás ide oda, akkor nincs kegyelem számunkra.

A „Hazajáró” műsor stábjait jól ismerem, tisztelem és becsülöm őket! Ki tudná megmondani, hogy ezek a fiatalok hány millió és millió kilométer filmet forgattak, mennyit utaztak, leveleztek, hogy gyümölcsöt teremjenek, maradandó gyümölcsöt mindazoknak akik nap mind nap leülnek a televízió képernyője elé, hogy legalább lélekbe bebarangolják ezt a csodaszép Kárpát-medencét. Ki tudná megmondani, hogy munkájuk gyümölcseként hányan és hányan kelnek útra egy – egy film után, hogy ők maguk is a saját szemükkel megnézzék azt amit ezek a fiatal emberek oly szépen és vonzóan elénk tárnak alkotásaikban!

Igen, a „Hazajáró” megérdemli, hogy bekerüljön a nemzet nagyjainak a tárházába, azok közé akik népünknek életet, fényt, reményt kölcsönöznek munkájukkal, tudásukkal, sok – sok szeretetükkel!! Remélem, hogy elismerésünk, maga a díj újabb lendületet ad e fáradhatatlan munkának, hisz még oly sok árva táj, vidék, érték van itt a Kárpát-medencében, melyet fel kellene fedezni, szeretettel ölbe kellene venni, gondoskodó szeretettel meg kellene fürdetni és tisztába tenni, valahogy úgy ahogyan a kedves kollégáim is teszik az árva senkinek nem kellő gyerekekkel. Sok – sok elfelejtett csodánk, kincsünk várja a „Hazajáró” munkatársait, hogy e nagyszerű fiatalok szülőföldjüket szépnek látó tekintetekben megfürödve, megszépülve, mindannyiunk számára láthatóvá, vonzóvá, számunkra is szárnyakat adó csodává váljanak.

Hálás szeretettel, Csaba t.

Für Lajos ajánlása a Magyar Örökség Díjra

Dr. Hámori József Elnök Úrnak
Magyar Örökség Díj Bizottsága

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Kuratórium!

Egy különleges TV-sorozatra, a „Hazajáró” című honismereti magazinra szeretném felhívni a tisztelt Elnök úr és a Kuratórium figyelmét, amit a Magyar Örökség Díj odaítélésére érdemesnek találván, tisztelettel tenném meg az erre vonatkozó javaslatomat.

Az egyenként 26 perces, hetente a Duna-TV-n futó sorozatból eddig 36 részlet került adásba. Ez a rendkívül vonzó turisztikai-honismeretinek mondott műsor egyben jellegzetes filmszociográfia is. De a vállalkozás leginkább az oly annyira szükséges nemzeti összetartozást ébreszti, itthon és az elszakított magyarok között és azok köreiben egyaránt. A maga eszközeivel hatásosan táplálja a megmaradásunkhoz nélkülözhetetlen öntudatot.

A sorozatban két fiatal turista elindul, hogy bebarangolják a Kárpát-medencét. Gyalog, stoppal, vonattal, szekéren, kerékpáron, vagy éppen lóháton. És mint a mesékben, mennek, mendegélnek a Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Dél- és Muravidék, Őrvidék varázslatos tájain. A turisztikai lehetőségek bemutatása, bejárása mellett azonban rendre számba veszik az elcsatolt területeken mindenfelé fellelhető történelmi emlékeink sokaságát. Mindazt, ami a népközösségünkben mára már hovatovább a teljes feledékenységbe veszik el. Felderítik, és sallangmentes természetességgel tárják elénk a tőlünk elszakított, és tudatosan elfelejtetett múltunkat. Szó szerint: a magyar örökség megannyi kincsét, emlékét mutatják fel; ássák elő a hótakarók alól, a szívet és szemet gyönyörködtető vadregényes tájak bozótosából; falvak, városok templomai, házai, várromok és emléktáblák között barangolva-kutakodva mondják el a nagyszellemű magyarok tetteit. Beszélnek az ott lezajlott történelmi eseményekről, véres csatákról, a színes mondák és legendák világáról. Miközben megismertetik az emberek mindennapjait, az erőt sugárzó vagy éppen a hulló-töredező magyarság mai helyzetét. Megszólaltatják a szívós értékőrzőket.

A rendkívül dinamikus rendezés, a lélegzetelállítóan lenyűgöző képek – segítenek, tájékoztatnak és mozgósítanak. Segítenek megismerni a nálunk soha sehol be nem mutatott tájakat. De mozgósítanak is. Ma már utazási irodák építik be programjaik közé a turisztikai utakat. A film nyomán valóságos mozgalom kezd kibontakozni: felvidéki magyarok indulnak Erdélybe, székelyek csodálkoznak rá a Délvidékre, kárpátaljai csoportok látogatják meg muravidéki testvéreiket. Szinte fölmérhetetlen, mit indít meg ezer éves hazánk zsibbadozó tagjai közt, bent, a lelkek legmélyén.

Őszinte tisztelettel és teljes meggyőződésemmel ajánlom a magyar örökségről szóló, valóban lenyűgöző filmsorozatot és annak mindösszesen 10 főnyi „legénységét”, készítőit a Magyar Örökség Díjra.

Nagymaros, 2012. augusztus 22.

Dr. Für Lajos
történész

Tevékenységeink

Tevékenységeink

A kárpát-medencei magyarság kulturális örökségének ápolása; a magyar örökséghez tartozó tájegységek természeti, turisztikai, történelmi, kulturális, vallási és szellemi értékeinek számba vétele, megóvása; ezen értékek minél szélesebb körben történő megismertetése, a tájegységekre történő túrák, zarándoklatok és utazások szervezésével a természet- és a hazaszeretet erősítése; az adott tájegységekre jellemző néprajzi értékek bemutatása. Bővebben