A Hazajáró szeptemberi adásai

A Hazajáró szeptemberi adásai

Ked­ves bará­ta­ink, sze­re­tet­tel ajánl­juk figyel­me­tek­be a Haza­já­ró c. műsor szep­tem­be­ri adá­sa­it.

Új epizódok (Duna TV)

Szeptember 12.

13:25 Retyez­át-hegy­ség 2. — Átke­lés a Kis-Retyez­á­ton

Szeptember 19.

13:20 Med­ves-vidék — A Nóg­rád-Gömö­ri bazalt­vi­dék

Szeptember 26.

Bor­ló-hegy­ség — Szoly­vá­tól Dol­há­ig

Ismétlések (Duna World)

Szeptember 8.

18:30 Neme­re-hegy­ség — és az Úz-völ­gye hősei

Szeptember 9.

18:30 Alsó-Garam-men­te — Kenu­tú­ra a kur­ta­szok­nyás fal­vak között

Szeptember 10.

18:15 Bucses-hegy­ség- Emlék­tú­ra az ezer­éves hatá­ron

Szeptember 11.

18:25 Közép­ső Ipoly-Men­te 1. — Hír­ve­ré­sek’­Gyar­mat­tól’ Nyé­kig

Szeptember 14.

18:35 Közép­ső Ipoly-men­te 2. — Híd­ve­ré­sek ‘Balog­tól’ Ságig

Szeptember 15.

18:30 Keresz­tény-havas — Coro­na ékkö­ve

Szeptember 16.

18:30 Nagy­kő-havas — A hét­fa­lu­si csán­gók bér­ce­in

Szeptember 17.

18:30 Zobor­al­ja — ” A csi­tá­ri hegyek alatt”

Szeptember 18.

18:25 Foga­ra­si-hava­sok

Szeptember 21.

18:35 Nagy-Fát­ra

Szeptember 23.

18:30 Pádis

Szeptember 24.

18:35 Erdő­vi­dék I.- Fehér kará­csony Bar­dóc­szé­ken

Szeptember 25.

18:35 Bihar-hegy­ség — Biha­r­or­szág őre — “ben­ne a sza­bad­ság”

Szeptember 29.

18:35 Gyer­gyói-hava­sok

Szeptember 30.

18:30 Rozsály

Október 1.

18:35 Gutin-hegy­ség — A kár­pá­ti vul­kán taré­ja

Október 2.

18:30 Kőhát — A mára­ma­ro­si só biro­dal­ma