Borház Apartman — Eger

Borház Apartman — Eger

Uticélok / Anyaország

Hazajáró Pont
Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

Szállás: 12%

A Borház Apartman weboldalán keresztül történő foglalás esetén!

Kapcsolat


3300 Eger
Koszorú u. 69.
(Magyarország)

GPS: 47,88909, 20,37711

Telefonszám:

+36 70 363 3309

Weboldal:

http://www.borhazapartman.hu
https://www.facebook.com/borhazapartman/

E-mail:Ez a bor­pin­cé­ből kiala­kí­tott külön­le­ges apart­man szál­lás Eger­ben, egy csen­des utcá­ban, egy ódon pin­ce­sor prés­há­zai és pin­céi közt talál­ha­tó, közel a Bel­vá­ros­hoz és a Szép­asszony-völgy­höz is. Töké­le­tes hely a pihe­nés­hez és a kikap­cso­ló­dás­hoz. Az apart­man­ház föld­szint­jén talál­ha­tó a kony­ha és a nap­pa­li egy lég­tér­ben és a külön­le­ges, rusz­ti­kus für­dő a zuhany­zó­val. A fel­ső szin­ten két db két­sze­mé­lyes háló­részt ala­kí­tot­tunk ki mesés kör­nye­zet­ben egy kis elő­tér­rel. Az alsó szin­ten ráadá­sul a kana­pén még két sze­mély kel­le­me­sen elfér­het. A ház han­gu­la­ta a fenyő­ge­ren­dák­kal és az ódon tég­lák­kal min­den­kit elva­rá­zsol.