Alsószilvás

Uticélok / Erdély / Hunyad
Nehézségi szint:
2/10

Fajuk védel­mé­re ala­kí­tot­ták ki 1958-ban Alsó­szil­vás mel­lett egy 40 hek­tá­ros töl­gyes­ben Erdély első bölény­re­zer­vá­tu­mát. Az öreg kon­ti­nens leg­na­gyobb szá­raz­föl­di emlő­sé­nek első pél­dá­nyai Len­gyel­or­szág­ból érkez­tek, hogy újra bené­pe­sít­sék régi élő­he­lyü­ket, a Déli-Kár­pá­tok elő­te­rét.

Hazajáró epizódban szerepelt: