Utazás Rákóczi nyomában

Utazás Rákóczi nyomában

2017. október 7. szombat 7:00 - 20:00

Helyszín


Gyöngyös, Magyarország

GPS: 47,77727, 19,92949

Uta­zás Rákó­czi nyo­má­ban a Hét­ha­tár Nem­zet­is­me­re­ti Egye­sü­let­tel

Útvo­nal: Gyön­gyös – Bor­si (Fel­vi­dék) – Sáros­pa­tak – Muhi – Gyön­gyös

Idő­pont: 2017. októ­ber 7. (szom­bat).

Indu­lás: 7°°-kor, Gyöngysz­öv Áru­ház 

Rész­vé­te­li díj: 6000 FtUta­zás: nagy autó­busszal

A rész­vé­te­li díj a belé­pő­ket nem tar­tal­maz­za!

Mini­mum lét­szám: 28 fő. Kérem hív­ja, tájé­koz­tas­sa isme­rő­se­it, jóba­rá­ta­it is!

Jelent­kez­ni Fara­gó Lász­ló­nál lehet a 06308220355-ös tele­fon­szá­mon!