TEMESKÖZ – Temesvár és vidéke

TEMESKÖZ – Temesvár és vidéke

2017. március 11. szombat 16:50 -

Helyszín


A Maros, a Tisza és a Duna ölelte sík vidék régi neve Temesköz. A Temes és a Béga öntözte rónát Ajtony vezér vette birtokba, majd a magyarság a középkorban felvirágoztatta, s őrizte, mint hazánk déli határvidékét. A honvédelem sok áldozattal járt: a török háborúkban elnéptelenedett, majd a habsburg alatt Temesi Bánság lett. Ősi emlékeinkből nem sok maradt, mégis, nemcsak a múltban, de a jelenben is helyünk van idelent, Temesvár vidékén.