TEMESKÖZ – Temesvár és vidéke

2017. március 18. szombat 13:50 -

Helyszín


A Maros, a Tisza és a Duna ölel­te sík vidék régi neve Temes­köz. A Temes és a Béga öntöz­te rónát Ajtony vezér vet­te bir­tok­ba, majd a magyar­ság a közép­kor­ban fel­vi­rá­goz­tat­ta, s őriz­te, mint hazánk déli határ­vi­dé­két. A hon­vé­de­lem sok áldo­zat­tal járt: a török hábo­rúk­ban elnép­te­le­ne­dett, majd a habs­burg alatt Teme­si Bán­ság lett. Ősi emlé­ke­ink­ből nem sok maradt, még­is, nem­csak a múlt­ban, de a jelen­ben is helyünk van ide­lent, Temes­vár vidé­kén.