Tájház, táncház, színház fesztivál és Koronavárosok Találkozója — Visk

Tájház, táncház, színház fesztivál és Koronavárosok Találkozója — Visk

2018. június 22. péntek 20:30 - 2018. június 24. vasárnap 23:30

Helyszín


Visk, Kárpátalja, Ukrajna

GPS: 48.02913, 23.43228

A Vis­ki Zöld Falu­si Turiz­mus szer­ve­zé­sé­ben idén is meg­ren­de­zés­re kerül a Koro­na­vá­ro­sok talál­ko­zó­ja. Az ese­mé­nyen fel­lép Sza­lon­na és ban­dá­ja, a Magyar Álla­mi Népi Együt­tes szó­ló­tán­co­sai, a Pen­dely ének­együt­tes Deb­re­cen­ből, vala­mint a kalo­ta­sze­gi Legény­tár­su­lat. Min­den­kit sok sze­re­tet­tel vár­nak a szer­ve­zők.