KÖNYVBEMUTATÓ — Hazajáró szemmel 2.

KÖNYVBEMUTATÓ — Hazajáró szemmel 2.

2021. december 8. szerda 18:00 -

Helyszín

Millenáris Ház
Budapest, Lövőház utca 39, 1024 Magyarország

GPS: 47.5113, 19.02301

Min­den­kit sze­re­tet­tel várunk az idén 10. szü­le­tés­nap­ját ünnep­lő Haza­já­ró ren­dez­vé­nyé­re:
10 ÉVES A HAZAJÁRÓ — KÖNYVBEMUTATÓ ÉS KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ

Buda­pest, Mil­le­ná­ris Ház (1024 Buda­pest, Lövő­ház utca 39. 3. eme­let)
- Köszön­tőt mond: Sik­ló­si Beat­rix, a Kos­suth Rádió csa­tor­na­igaz­ga­tó­ja
- Az alko­tók­kal, Jakab Sán­dor­ral, Kenye­res Osz­kár­ral és Moys Zol­tán­nal Bán János író, az M5 csa­tor­na­igaz­ga­tó­ja beszél­get.
- Fel­lép a Rom­er Akusz­tik és Bene­dek­ffy Kata­lin ope­ra­éne­kes­nő
- Film­pre­mi­er: Var­ga Csa­ba: Eve­rest / Dha­u­la­gi­ri expe­dí­ció
“A turis­ta előtt a haza fogal­ma nem elvont foga­lom, a turis­ta lel­ki sze­mei előtt élet­re kél a táj, ha hazá­ja tér­ké­pét nézi, mert ő isme­ri hazá­ját, bejár­ja annak min­den zugát. Sze­ret­ni vala­mit iga­zán pedig csak akkor lehet, ha azt ismer­jük.”

A könyv meg­va­ló­sí­tá­sát 2021. évben a Magyar Művé­sze­ti Aka­dé­mia támo­gat­ta.