Börzsöny Vándortúra

Börzsöny Vándortúra

2017. október 21. szombat 7:00 - 20:00

Helyszín

Letkés - Börzsöny - Ipolytölgyes
Letkés, Magyarország

GPS: 47.88433, 18.77555

2017-ben immár 19. alka­lom­mal ren­dez­zük meg a Bör­zsöny Ván­dor­tú­rát. Ebben az évben az Ipoly völ­gyé­ből indul, és oda is érke­zik túránk, mely­nek hossza ezút­tal 36 km lesz. Az útvo­nal: Let­kés – Sák­o­la-tető – Kop­pány-nye­reg – Nagy-Kop­pány – Nagy­ir­tás vas­út­ál­lo­más – Kisir­tás­pusz­ta – Kol­lár-völgy – Fagyos-kút – Kam­mer­hof – Nagy-Hideg-hegy – Hanák-rét – Aklok-rét­je – Sal­gó­vár – Magyar-hegy – Magyar-völgy – Nagy­bör­zsöny – Róth-erdő — Ipoly­töl­gyes. A rajt hely­szí­ne a let­ké­si Stop sörö­ző, míg a célé az ipoly­töl­gye­si Műve­lő­dé­si Ház.