1848-as emlékhelyek a Temesközben

1848-as emlékhelyek a Temesközben

2024. március 17. vasárnap 7:45 - 17:00

Helyszín

Temesvár
Temesvár, Románia

GPS: 45.74887, 21.20868

A Bán­sá­gi Kár­pát Egye­sü­let és a Haza­já­ró Hon­is­me­re­ti és Turis­ta Egy­let rend­ha­gyó közös auó­tó­tú­rát szer­vez 48-as Temes­kö­zi és Vaj­da­sá­gi emlék­he­lye­ink­hez.

Útvo­nal: Nagy­be­rek­szó – Gyer­tyá­mos – Zsom­bo­lya – Magyar­cser­nye – Magya­rit­ta­bé – Ele­mér – Török­be­cse
Idő­pont: 2024. már­ci­us 17. vasár­nap
Indu­lás: 07:45 Temes­vár

Bővebb infor­má­ció: Balázs Ist­ván Lász­ló
Tele­fon: +40726590062