Általános szerződési feltételek

A felhasználási feltételek tartalma

A jelen felhasználási feltételek a Hazajáró Honismereti és Turista Egylet Egyesület (székhely: 1037, Budapest Kunigunda útja 18.; nyilvántartási szám 01-02-0015904; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék adószám: 18656912-1-41; „Üzemeltető” vagy „Eladó”) által üzemeltetett https://www.hazajaroegylet.hu oldalain elérhető elektronikus vásárlási felület („Webshop”) szolgáltatás („Szolgáltatás”) igénybevételének feltételeit tartalmazza. (A jelen felhasználási feltételek az Üzemeltető valamint a Webshop igénybe vevője („Vásárló”) között létrejövő szerződés („Szerződés”).

Amennyiben a Vásárló a Szolgáltatást igénybe veszi, azzal a jelen Szerződés feltételeit elfogadja.

A megrendelések során létrejövő adásvételi szerződések nyelve magyar, nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat az Üzemeltető nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhetőek. A Szerződésre alkalmazandó jog Magyarország joga.

Az Üzemeltető bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában, a módosítás hatályba lépésének időpontját is megadva a nyitó oldalon vagy e-mailben tájékoztatja a Vásárlót. A leadott megrendelésekre a megrendeléskor hatályos szerződésszöveg alkalmazandó, egyebekben a módosítás hatályba lépését követően a Szolgáltatás használatával a Vásárló elfogadja a Szerződés módosítását. A Szolgáltatás működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás (pl.: A vásárlás folyamatának leírása, Fizetési és szállítási feltételek, stb.), valamint a jelen Szerződésből linkelhető egyéb dokumentumok (pl.: Adatkezelési Tájékoztató) a Szerződés részét képezik és kötelezőek minden Vásárlóra.

A Szolgáltatás működésével kapcsolatos problémák az e-mail címre küldött levélben jelezhetők.

Az ügyfélszolgálat elérhetősége

Adatvédelemmel kapcsolatos ügyintézés

A Szolgáltatás tárhelyszolgáltatója

Software One Kft. (Cégjegyzékszám: 11-09-018455; Adószám: 23323034-2-11; Székhely: 2536 Nyergesújfalu, Nagy László utca 23.)

A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

A Szolgáltatás célja Hazajáró Egylettel kapcsolatos termékek (ruházati termékek, papíráruk, egyéb kiadványok, ajándéktárgyak) árusítása (továbbiakban: Termék(ek)).

A Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján történik.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

Az Üzemeltető által a Vásárlónak küldött, a Szolgáltatás működésével, a vásárlás folyamatával, technikai tudnivalókkal kapcsolatos ún. rendszerüzenetek letiltása nem lehetséges.

Adattovábbítási nyilatkozat

A vásárló tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Hazajáró Honismereti és Turista Egylet Egyesület (székhely: 1037, Budapest Kunigunda útja 18.) adatkezelő által a https://hazajaroegylet.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére.

Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

  • Vásárló neve
  • Vásárló címe, szállítási címe
  • Vásárló telefonszáma
  • Vásárló e-mail címe
  • Vásárolt termékek listája
  • Cég esetén, a cég neve, számlázási címe és adószáma

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Az egyes szolgáltatások

Vásárlás

A Webshop-ban feltüntetett termékek és árak ajánlattételre felhívásnak minősülnek, amelyre a megrendelés elküldésével ajánlatot tesz a Vásárló, mely ajánlatot az Üzemeltető a Vásárló részére küldött e-mail útján elfogad.

A Vásárló a megvásárolni kívánt termék(ek) Kosárba helyezését követően, a Pénztárba lépve a teljes név, pontos szállítási cím, telefonszám, emailcím  és számlázási adatok megadásával, a szállítási mód és a fizetés módjának kiválasztásával megrendelést adhat le (Vásárlás). Az Üzemeltető a vásárlásról ún. e-számlát állít ki.

A Termékek eladója minden esetben a Hazajáró Honismereti és Turista Egylet Egyesület (1037, Budapest Kunigunda útja 18.)

A Termékek mellett feltüntetett vételár minden esetben bruttó ár, ami a kiszállítás költségeit nem tartalmazza.

Az adatbeviteli hibák javítása a vásárlási folyamat során, illetve az Üzemeltetőnél kezdeményezhető.

Fizetési módozatok

BANKKÁRTYA VAGY HITELKÁRTYA

Visa, Maestro, MasterCard. A hitelkártyával való fizetés valós időben történik.

ONLINE FIZETÉSI RENDSZER (OTP SIMPLE)

Ha szeretne OTP Simple-lel fizetni, akkor válassza ezt a fizetési módszert. A továbbiakba az OTP Simple oldalra lesz átirányítva, ahol elvégezheti a fizetést. A fizetési szolgáltató webhelyén Ön által megadott bármilyen személyes adat, valamint a fizetési szolgáltató által az Ön személyes adataival kapcsolatban végzett feldolgozási tevékenység vagy adattovábbítás a fizetési szolgáltató adatvédelmi szabályzatának hatálya alá tartozik.

Utánvétellel való fizetésre nincs lehetőség.

A megrendelés elküldésének jogkövetkezményei, ajánlati kötöttség, elállás, jótállás és szavatosság

A Vásárló a „Megrendelés elküldése” gomb lekattintásával küldheti el megrendelését, és ezzel kezdeményezi az általa kiválasztott termékekre vonatkozó adásvételi szerződés megkötését az Üzemeltetővel. A Megrendelés leadása után a Vásárlóhoz e-mail útján automatikus rendszerüzenet kerül elküldésre a Megrendelés rögzítéséről, amely tájékoztató jellegű és nem jelenti a Megrendelés Eladó általi visszaigazolását (Rendelés Vételének Megerősítése). A Rendelés Vételének Megerősítését követően az Üzemeltető 48 órán belül e-mailben visszaigazolja a megrendelést, mellyel létrejön az adásvételi szerződés, melynek értelmében a Vásárló a vételár kiegyenlítésére, az Üzemeltető a megrendelt termék leszállítására köteles.

Az Üzemeltető a Vevői megrendelés e-mailben történő visszaigazolását követő 10 munkanapon belül szállít(at)ja ki a megrendelt terméke(ke)t a megrendelés során megadott címre, illetve biztosítja azok személyes átvételét a 1037, Budapest Kunigunda útja 18. szám alatti boltjában. Postafiókra vagy postafiók irányítószámra küldemény nem kézbesíthető. Az Üzemeltető kezdeményezésére az Üzemeltető és a Vásárló közös megegyezéssel ettől eltérő teljesítési határidőben is megállapodhat.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy akár a már visszaigazolt megrendelés esetén is – részben vagy egészben – elálljon a szerződéstől, és visszautasítsa a megrendelés teljesítését. Részben történő teljesítés kizárólag a Vásárlóval történő egyeztetést követően kerülhet sor.

Szállítás, kézbesítés

A megrendelt Termékek kiszállítását a FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Foxpost”) végzi. A Foxpost értesítheti a Vásárlót a várható, illetve a sikertelen kézbesítésről. A Vásárló – amennyiben ezt a Foxpost felajánlja számára – módosíthatja a kézbesítés időpontját, és a küldeményt a Foxpost kirendeltségein is átveheti. A Foxpost kézbesítési feltételeiről bővebben a Foxpost weboldalán tájékozódhat.

Ha az Üzemeltető a Vásárló által megrendelt termék(ek) szállítását nem tudja teljesíteni, úgy erről köteles tájékoztatni a Vásárlót, és a megrendelés ellenértékét 14 napon belül visszatéríteni részére, ha az kiegyenlítésre került és a Vásárló is kifejezetten elfogadta a szerződés felbontásának tényét. A felek megállapodhatnak a megrendelés teljesítésének átütemezéséről és/vagy módosításáról is.

Az Üzemeltető – a Vásárló egyidejű értesítése mellett jogkövetkezmények nélkül – elállhat a szerződéstől, azaz törölheti a megrendelést az alábbi esetekben:

  • amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és a kártyát kibocsátó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi;
  • amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és az online fizetést biztosító partner nem tudja érvényesíteni a tranzakciót;
  • ha Vásárló által megadott adatok nem fedik a valóságot, nem teljes körűek vagy nem teszik lehetővé a megrendelés teljesítését.

A Vásárló a megrendelt termékek átvételétől számított 14 naptári napon belül a vásárlástól a vásárolt termék típusától függően – figyelemmel a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ára – indoklás nélkül elállhat. A Vásárló kötelezi magát, hogy elállás esetén a sértetlen (külső sérelmi nyomoktól, használattól mentes) terméket adatainak pontos megjelölésével, saját költségén haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül eljuttatja az Üzemeltető címére: Hazajáró Honismereti és Turista Egylet Egyesület. 1037, Budapest Kunigunda útja 18.

Az Üzemeltető 14 napon belül köteles visszatéríteni a termékek vételárát, illetve ha valamennyi megvásárolt termék tekintetében elállással él a Vásárló, úgy a szállítási költséget is. Az Üzemeltetőnek történő visszaküldés költségét minden esetben a Vásárló állja. Az Üzemeltető mindaddig visszatarthatja az elállással érintett termék vételárát és a szállítási költséget, amíg a fogyasztó vissza nem szolgáltatta részére a terméket, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

A termékekre vonatkozó szavatossági és jótállási feltételek a termékek dokumentációján találhatók. A 151/2003. (IX. 22.) számú Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállás minimálisan 1 év. A megrendelt termékekre az Üzemeltető Ptk. szabályai szerint szavatosságot vállal, és a Vásárlót szavatossági jog illeti meg. Hibás teljesítés esetén a Vásárló a kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül köteles tájékoztatni az Üzemeltetőt lehetőleg írásban az címen. Hibás teljesítés esetén a Ptk. 6:159. § (2)-ben meghatározott szavatossági sorrend szerint az Üzemeltető a terméket: a Vásárló választása szerint elsősorban kijavítja vagy kicseréli, ha a cserére nincs mód, úgy a Vásárló választása szerint árengedményt ad, vagy a Vásárló a vásárlástól elállhat, és kérheti a termék vételárának visszatérítését. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs. A termék megrendelésekor fizetett szállítási költséget az Üzemeltetőnek nem áll módjában visszafizetni, de a hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok és a jótállás érvényesítésével kapcsolatos költségek (pl. kicserélés vagy elállás esetén a visszaküldés postaköltsége) az Üzemeltetőt terhelik.

A Vásárló (amennyiben Fogyasztó), fogyasztói panasszal élhet az Üzemeltető fenti elérhetőségein. Panaszának esetleges elutasítása esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényrendelkezéseinek megfelelően a Budapesti Békéltető Testület (http://bekeltet.hu/ ; 1015 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; e-mail cím: , Fax: 06 (1) 488 21 86, Telefon: 06 (1) 488 21 31.) eljárását kezdeményezheti fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Az eljárás részletei itt érhetőek el: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

A Vásárló (amennyiben Fogyasztó) fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. Elérhetőségek itt: http://jarasinfo.gov.hu/.

A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szerződésben kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok az Üzemeltetőt illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és az Üzemeltető jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szerződés betartása mellett használható. Amennyiben valamely Vásárló a jelen Szerződés rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, az Üzemeltető jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Vásárló felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Vásárlóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

Felelősség

Mivel az Üzemeltető a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja, a Szolgáltatás – ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Az Üzemeltető nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

Az Üzemeltető minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Webáruházban megjelenő adatok (termékek ára, leírása, árukészlet, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek, azonban a feltüntetett adatok hibátlanságát garantálni nem tudja. Amennyiben az Üzemeltető a termék oldalon bármely információt hibásan tüntet fel, a Vásárló elállhat a hibás adatokkal közölt termék megrendelésétől, azonban az Üzemeltető egyéb követelés, kártérítési igény kielégítésére nem kötelezhető.

Az Üzemeltető a weboldalon feltüntetett információkért felel, azonban semmilyen felelősséget nem vállal a gyártó által a termékkel kapcsolatban szolgáltatott egyéb információ (pl.: reklám) pontatlanságáért vagy valótlanságáért.

A Szolgáltatás használata során – beleértve a bankkártyás fizetést is – történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.

A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül az Üzemeltető az oldalon elérhetővé tett linkek, illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.

A Szolgáltatás használatáért kizárólag az adott Vásárló tartozik felelősséggel. Az Üzemeltető kizár minden felelősséget a Vásárló által a közzétett tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Vásárló magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

Az Üzemeltető nem vonható felelősségre a Vásárlót vagy bármely harmadik felet érintő semminemű kárért, amely az Üzemeltető szerződéses kötelezettségének teljesítéséből fakad. Az Üzemeltető nem felelős semmilyen kárért, amely a Termékek használatából ered.

Amennyiben a Vásárló magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság az Üzemeltetővel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Vásárló köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Vásárló bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

Az Üzemeltető a megrendelésekkel kapcsolatos esetleges kárért a megrendelt termék áráig vállal felelősséget.

Adatvédelem

 A Vásárlók személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, amely itt érhető el: https://hazajaroegylet.hu/adatvedelmi-es-adatkezelesi-szabalyzat/

Részleges érvénytelenség

Amennyiben jelen Szerződés bármely részét bármely bíróság vagy szabályozó testület érvénytelennek találja, a további érvénytelenséggel nem érintett Szerződési feltételek továbbra is érvényesek.

Budapest, 2021. március 22.