Téli Páring kóstoló – A Zsil ölelésében

Hunyad vár­me­gye nagy leíró­ja, Tég­lás Gábor még ezt lát­ta a Zsil-völ­­gyé­­ben. Azóta 100 év eltelt és sok víz lefolyt a Zsi­len. A bányák meg­szám­lál­ha­tat­lan ton­ná­nyi sze­net hány­tak ki a fel­szín­re a föld alól, majd sor­ra bezár­tak, töme­ges mun­ka­nél­kü­li­sé­get és kilá­tás­ta­lan hely­ze­tet teremt­ve az itt élő iden­ti­tást és talajt vesz­tett embe­rek szá­má­ra. Csak a Pet­­ro­­zsé­­nyi-meden­­cét körül­öle­lő … Bőveb­ben: Téli Pár­ing kós­to­ló – A Zsil öle­lé­sé­ben