Páring-hegység 2. — Gerinctúra az ezerarcú bércen

Ami­kor egy kegyet­len téli napon a hóvi­har letes­sé­kelt min­ket a gerinc­ről, rög­tön elha­tá­roz­tuk, hogy nyá­ron vissza­té­rünk a Pár­ing­ra. Eljött vég­re az idő, hogy végig­jár­juk a Déli-Kár­­pá­­tok kris­tá­lyos masszí­vu­má­nak 40 km-es főge­rin­cét. A Kár­pá­tok har­ma­dik leg­ma­ga­sabb hegy­sé­ge 2500 méter fölé nyú­ló csip­ké­zett szik­la­or­mok­kal, jég­csi­szol­ta kat­la­nok­kal, igé­ző ten­ger­sze­mek­kel, kőren­ge­te­gek­kel, füves hegy­há­tak­kal maga­so­dik a Zsil és a Lot­ru … Bőveb­ben: Pár­ing-hegy­ség 2. — Gerinc­tú­ra az ezer­ar­cú bér­cen