Helén Panzió — Hercegkút

Helén Panzió — Hercegkút

Hazajáró Pont
Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

A szállás árából: 10%

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Stumpfné Marika

3958 Hercegkút
Kossuth u. 46/3. hrsz.
(Magyarország)

GPS: 48.33784, 21.52564

Telefonszám:

+36301819171

Weboldal:

https://helenpanzio.hu/


Helén Pan­zió, hagyo­mány és ven­dég­sze­re­tet a világ örök­sé­gé­ben

Mese­be­li kilá­tás, reg­ge­li madár­csi­cser­gés és finom kávé, íny­csik­lan­dó éte­lek, a toka­ji borok leg­ja­va a világ­örök­ség része­ként elis­mert pin­ce­so­ron. Fel­fe­de­zés­re váró hegyek, a szom­széd­ban futó orszá­gos kék­tú­ra, kalan­dok és izga­lom, az ott­hon mele­gét árasz­tó szo­bák, a tér­ség gaszt­ro­nó­mi­ai kíná­la­ta, well­ness és paraj­di sófür­dő. Ezek vár­ják Önt ven­dég­sze­re­te­tünk­be cso­ma­gol­va, gond­ta­lan pihe­nés­sel és nyu­ga­lom­mal fűsze­rez­ve.