Gácsfalu

Gácsfalu gótikus Szent Györgynek szentelt templomát a Losonczy család emeltette, ami mellett van egy 17. századi harangtorony is. A szentélyben Szent György ábrázolások és renoválásra váró középkori freskók idézik meg a lovagkort. De van itt egy gyönyörű szárnyasoltár is, egy tiroli mester munkája, nem tévedés, a 21. századból.

Rozália kápolna

A legenda szerint a kápolna még Szent István királyunk idejében épült, ám első írásos említése 1666-ra tehető, amikoris egy fakápolna állt a hegytetőn. A ma is itt található kápolna 1670-ben épült. A kápolna hosszú ideig búcsújáró hely volt, a helyi magyarok újból próbálják feleleveníteni ezt a szokást.

Szántódpuszta Idegenforgalmi és Kulturális Központ

Szántódpuszta Idegenforgalmi és Kulturális Központ

Az 1986-ban építészeti nívódíjat, 1994-ben Európa Nostra díjat nyert SZÁNTÓDPUSZTA, a XVIII-XIX. századi páratlan majorsági műemlék-együttes, mely a Balaton déli partján, a 7-es számú főút mellett található.
A puszta mintegy harminc épülete eredeti állapotban őrzi egy majorság képét.

Szántódpusztán ma IDEGENFORGALMI ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT működik, mely számos képzőművészeti, kultúrtörténeti és néprajzi kiállításnak ad otthont:

– Helytörténeti kiállítások
– Itt található a Balaton egyetlen akváriuma, mely a tó élővilágát mutatja be.
– Festménygaléria
– Lovascentrum
– Állatsimogató
– Lakosztályok

Célunk és feltett szándékunk a kapcsolatépítés, bemutatkozási lehetőséget kínáló, hagyományainkat felelevenítő, az ősi magyar értékeket mindenki számára megismertető és őrző közös tevékenység. Bemutatkozási alkalmat kívánunk teremteni nemcsak a somogyi, hanem dél- és nyugat dunántúli kézművesek, kovácsok számára. Ezt az ősi magyar emlékhelyet szeretnénk még jobban, több rendezvénnyel életre kelteni.
Ennek szellemében szeretettel várjuk azokat az alkotókat, résztvevőket, akik az általunk képviselt célt magukénak érzik és közös rendezvények keretein belül hagyományteremtő céllal, programokkal gazdagítanák ősi magyar értékeinket!

A szezon folyamán számos csoportot tudunk fogadni előre megbeszélt programokkal, ebéddel, borkóstolóval. Iskolás gyermekek részére kedvezményes belépő a területre. Kérésre megszervezzük a kézműves foglalkozásokat, íjászatot korhű viseletben, néptánc bemutatót. Nyáron lovas táborok működnek. Minden betérő vendég számára lovaglási, kocsikázási, pónizási lehetőség áll rendelkezésre. Megszervezzük esküvők, családi és céges rendezvények lebonyolítását.

 

Déva – Unitárius lelkészi hivatal

Déva – Unitárius lelkészi hivatal

Dévai Unitárius Egyházközség: Hivatalos megnevezése Dél-Nyugat-Erdélyi Unitárius Szórványegyházközség, mely magába foglalja a dévai, vajdahunyadi, temesvári és aradi híveket. Egyházközségünk központi épülete Déván található, annak központjában, és első püspökünk nevét viseli „Dávid Ferenc Zarándok-, és Szórványközpont”.

Az egyházközség életét évről-évre meghatározza a Dávid Ferenc zarándoklat. 1998 óta tartunk zarándoklatot egyházalapító vértanú püspökünk emlékére.

Déva várában található egy cella, mely helyet ad vallásalapítónk emléktáblájának. Az első emléktáblát a Magyar Unitárius Egyház 1910-ben helyezte el (most a templom udvarán található), jelenleg egy háromnyelvű (magyar-angol-román) márványtábla emlékeztet püspökünk mártírhalálára.

A zarándoklat eddigi kiírásain átlagban évente több mint félezer személy sereglett össze a dévai várba, melyet hagyományosan a novemberi hónap első teljes hetének szombatján tartunk. A rendezvény túlnőtte az unitárius és az erdélyi kereteket, így Dávid Ferenc történelmi jelentősége a zarándokok bővülő köre által is kifejezésre jut. Minden esztendőben zarándokok érkeznek Erdély földje minden szegletéből, de Magyarországról, Nyugat-Európából és az Egyesült Államokból is.

A vár arculata évről-évre változik, egy nagy átalakulás nyomait láthatjuk a felvezető ösvényen, változnak az arcok is, úgy, ahogyan változnak az idők is. Érezzük, hogy ott „magos Déva várán” nekünk egy mély lélegzetet kell vennünk, otthonainkba visszük annak a helynek lelkeket erősítő hatását, az emlékezés, a zarándoklás és a közös együttlét méltósága és öröme kell erőt adjon mindennapjainkhoz- Mindazt, amit a zarándoklat alkalmával megélünk és átélünk egyedi és megismételhetetlen, új és újabb pozitív érzésekkel gazdagítja a hétköznapok által megtépázott, elfásult lelkünk.

Látjuk, tapasztaljuk azt, hogy az évről évre egyre népszerűbb zarándoklat, a szórványra és benne gyülekezetünkre is pozitívan hat.

 

Lupény – református egyházközség

Lupény – református egyházközség

A Lupény környékén található panziók kiváló kiindulópontjai lehetnek a festői Kis-Retyezátba, a Vulkán-hegységbe, vagy akár a Páring hegységbe tervezett túráknak. Télen a folyamatosan fejlődő sípályák várják a téli sportok szerelmeseit. Lupény kicsi, de kitartó magyar közössége szeretettel várja az idelátogató magyar vendégeket, szívesen mesélnek a magyar múltról, a jelenről és a jövőről is.

Lupény:

Hunyad megye déli részén, a Petrozsényi-medencében, a Zsil folyó partján, Petrozsénytól 20 km-re, Dévától pedig 110 km-re helyezkedik el.
1916-ban súlyos harcok folytak a városért a román és osztrák-magyar-német seregek között, amely a Központi Hatalmak seregeinek javára dőlt el.
1977. augusztus 2-án a helyi bányászok felkelését a kommunista, kizsákmányoló rezsim ellen a hatóságok gyorsan leverték, sokakat ítélve börtönbüntetésre vagy kényszermunkára.
Itt született 1928. január 11–én Nagy Arisztid egyetemi, főiskolai oktató, földrajzi szakíró.
Itt született 1933. január 25-én Kerekes György magyar műfordító, szerkesztő.
Itt született 1946. november 10-én M. Veress Zsuzsanna költő, prózaíró.

Rövid templomtörténet:

– 1910-ben a gyülekezet saját parókiával és lelkipásztorral rendelkezik, de templommal nem. Elindulnak a tárgyalások a templomépítéssel kapcsolatban.
– 1912 tavaszán elindul a templomépítés. Az építkezési munkálatokat az Urikány Zsil-völgyi Magyar Kőszénbánya Részvénytársaság végezte 32200 korona fejébe.
– 1913 januárjában szerződést írnak alá a Seltenhoffer Frigyes Fiai soproni céggel a harangok beszerzése érdekében. A Hadügyminisztérium kiutalt 30 mázsa ágyúércet, melynek értéke 102 korona mázsaként.
– 1913 márciusában fejezte be a baróti asztalos a berendezéseket.
– A templomszentelés 1913 június 29.-én történt, melyen jelen volt Budapestről a Bethánia belmisszió egyesület vezetősége is.
– Zsil-völgye legnagyobb református temploma.
– Jelenleg 586 gyülekezeti taggal rendelkezik.
– Négyes testvérgyülekezeti kapcsolat van: Budapest- Fasor, Torontálvásárhely, Nagyatád és Lupény városai között.
– A templom előtti kopjafa a magyarság összetartó szimbóluma, melyen ez áll: „Őseidnek szent hitéhez, nemzetednek gyökeréhez, testvér, hűtlen ne légy soha!”

A térségben készült Hazajáró epizódok:

Vulkán-hegység – Honvédő harcok a Zsil-völgyében

Téli Páring kóstoló – A Zsil ölelésében

Páring-hegység II. – Gerinctúra az ezerarcú bércen

 

Garamszentbenedek

Lassan ezer esztendeje már annak, hogy Szent Benedek tiszteletére Géza monostort alapított a barsi hegyek között. Garamszentbenedek hosszú ideig a Garam mente szakrális, és ha kellett, védelmi központja volt. Temploma egykor Szűz Mária illetve Szent Benedek tiszteletére épült, melynek belső tere a magyar múlt emlékeiben gazdag. A katolikus Istenháza a Koháry család végső nyughelyeként szolgál.

Itt található a Szent Vér kápolna, ahol Veronika kendőjének maradványát őrzik. Ezt az ereklyét 1483-ban adományozta II. Pál pápa Mátyás királynak, aki a helyi katolikus közösségnek adta. Azóta őrzik ebben az ereklyekápolnában.

Perkő-tető

A Perkő-tetőn, ahol egykor a székek főemberei összegyűltek, hogy a székelyek peres ügyeiben döntsenek, valamikor az egyik legrégebbi székely végvár állott. Szentlélek várát előbb a tatárok, majd helyreállítása után a törökök is lerombolták.

A tetőn ma egy különleges, öttornyú, keletelt építésű Árpád-kori rotunda áll. A Szent István kápolna a háromszékiek leghíresebb búcsújáró helye, amelynek környéke minden év Szent István király napján búcsújárók ezreivel telik meg.

Hervartó

Hervartó olyan kincset rejteget, amelynek nincsen párja se a Felvidéken, se az egész Kárpát-medencében. A sárosi ácsok keze munkáját dicséri Assisi Szent Ferencnek szentelt fatemploma. Hervartó hívei a főoltárt díszítő Alexandriai Szent Katalinhoz, Szűz Máriához és Szent Borbálához imádkoznak.