Tászok-tető

A Tászok-tető ősi kultikus hely, az úgynevezett „írott kövekről” nevezetes. A 20. század elején nyolc darab rovott kőtömböt találtak itt. A 6. századra datált feliratokat kutatók, régészek és történészek is tanulmányozták, ám jelentéstartalmukat máig nem sikerült megfejteni. A román kommunisták persze mindent megtettek, hogy eltüntessék a nyomokat; egy részüket felrobbantották, és a salamási iskola alapjába is került belőlük. De a székelyek tudatából nem lehetett kitörölni őseik egykori szent helye, a Tászok-tető szellemét.

Zichy-határ

A Királyerdő északkeleti peremén kiterjedt karsztfennsík, a Zichy-határ terül el, amit sokan tévesen tízfalusi-fennsíknak nevezik, pedig nem árt tudni, hogy a „Zichy határ” román neve az impérium váltáskor lett „Zece hotare”, amit aztán később, elfeledve az eredeti elnevezést magyarra visszafordítva neveztek „Tízfalusi-határnak.”

Ilia-tető

Az Ilia-tető a Gyimesből a Békás-szorosba vezető régi szekérút egyik nevezetes hágója.

Innen a Keleti-Kárpátok számtalan vonulatát szemügyre vehetjük. Szemben a Fekete-Hagymás jellegzetes piramis-tömbje magasodik.

Zászpás-tető

A Görgényi-havasok másik nevezetes északi tömbje a Zászpás-tető. A Görgényi-havasok északi gerincének egyik mellékágán foglal helyet a Zászpás-csúcs. Hegyes sziklatetejéről elképesztő látvány tárul elénk.

A Marosba ömlő patakok szabdalta havasi tájon körös-körül óriási erdőség terjeszkedik. Északi irányban a Felső-Maros áttörésén túl a Kelemen-havasok gerince húzódik.

 

Alattunk a Szalárd-patak vízgyűjtő medencéje húzódik.

 

Dél és nyugat felé madártávlatból láthatjuk a Görgényi-havasok északi gerincének csúcsait. A Fancsal mögött a háttérben a főgerinc déli vonulata is előkerül a Mező-havas tömbjével.

 

Keletre fordulva a Gyergyói-medence fekszik a mélyben, a Gyergyói-havasokkal keretezve.

Fancsal-tető

A Fancsal tűzhányó északi taraján hiába keresünk tisztást, csak egy tenyérnyi helye nyújt kilátást. De a Laposnya felé húzódó völgyek és hegyoldalak végtelen fenyőrengetegeinek látványáért bőven megéri feljönni ide.

Rez-tető

A Rez-tetőről madártávlatból is láthatjuk a Nyikó folyását. A távolban szülőatyja, a vén Hargita ügyeli útját: az eredés helyét a fennsíkján, aztán ahogy karimájáról lefolyva szépen végigszeli az udvarhelyi dombvidéket, s életteret ad az oldalain megtelepült székelyeknek.

Medves-fennsík

A Medves-fennsík Közép-Európa legnagyobb kiterjedésű bazaltplatója. A bányászati múlt egyik hagyatéka, a régi bányaudvar mélyedésében megbújó Közép-bánya tava is. A környező vulkáni kúpok a régmúlt heves vulkáni kitöréseinek megkövült emlékei.

Óriáspince-tető

Eresztevény felett, a Bodoki-havasok déli végnyúlványán az Óriáspince-tető ősi titkokat őriz. Azt beszélik, réges-régen egy óriás élt a dombtetőn. Aztán a környéken megjelenő emberek megzavarták nyugalmát, mire az óriás elrejtette kincseit a vára alatti pincében, majd örökre elköltözött innen. Kincseit sokan keresték, de nem lelték. A régészek viszont két bronzkori halomsírt is feltártak a tetőn. A székelyek ősi lármafa dombja ma történelmi emlékhely.

12 kapun át vezet az út a dombtető oldalába. 12 stáció, ami Háromszék 12 vérzivataros évszázadának főbb mozzanatait öleli fel. A sajátos keresztút betetőzéseként egy szálfákból ácsolt jelképes jurta magasodik

Fertő-tető környéke

A Fertő-tető krátere szinte felismerhetetlenségig roncsolódott. Mindenesetre nagyszerű innen a kilátás a Központi-Hargita vulkáni kúpjainak sorozatára, többek között a Rákosi és a Madarasi-Hargitára.